Strategické rozhovory pro CEO

Tato nabídka je zaměřena na ředitele, členy představenstva a jiné vedoucí pracovníky nejvyšší úrovně, kteří si chtějí udělat půl den času, aby zhodnotili své současné záležitosti a prozkoumali cíle, pro které by se mohli v příštích 6 – 12 měsících namotivovat. 

Zde jde často o to zorientovat se a zaujmout stanovisko v neustále se měnící spleti zájmů a očekávání, aniž by se přitom vyčerpali a plýtvali silami. Mí zákazníci chtějí přistupovat k důležitým meetingům a jednáním proaktivněji, lépe zvládat své emoce v průběhu krizí a zcela obecně dosáhnout více podstatného s menší námahou a povykem.

  • Viděna zvenčí je pozice ředitele mocná a vlivná, tedy perfektní platforma pro realizaci náročných dlouhodobých strategií a vizí. Tato pozice však skrývá i velké výzvy. Jednou z nich je uchovat si za všech okolností energii a přehled, aby bylo možné rozhodnout, jaké jsou teď  ty nejdůležitější kroky a následně je zvládnout se stávajícími zdroji. Ředitelé si většinou přiznávají, že mají rádi vzrušení a manévrovací prostor, který jim skýtá jejich pozice. Současně si ale také často přejí, aby toho mohli dosáhnout s trochu menším nasazením své energie. 
  • Efektivní komunikace cilů je vždy náročný požadavek. Přizpůsobit vlastní styl komunikace individuálním či skupinovým preferencím je výzvou zvláště tehdy, když top tým spojuje členy z různých zemí. A to je dnes potřeba čím dál častěji. Dříve šéf „udával tón“ jasněji a bylo na zaměstnanci, aby se přizpůsobil. Dnes však komunikace a rozhodování v týmu vychází z více styčných bodů, které je nutné k dosažení ideálního výsledku sladit dohromady. To implikuje, že manažeři budou schopni reflektovat svůj přirozený styl příp. ho rozšířit tak, aby předali své poselství s co nejlepším účinkem – zvláště v kulturně různorodém prostředí.
  • Mnoho vedoucích pracovníků tráví spoustu času tím, že analyzuje firemně politická témata a mocenské konstelace a promýšlí implikace různých scénářů – často bez partnera na své úrovni, s nímž by se bez obav mohli pustit do brainstormingu a probrat různé nápady. 

Jako systemicky smýšlející kouč jsem partner pro diskuzi, který má na zřeteli především Vaše zájmy, Vám pomůže ale odkrýt i perspektivy a úhly pohledu, které jste dosud přehlíželi. Pečlivou analýzou očekávání týkajících se možností chování – Vás i ostatních - můžete dosáhnout více – a všude tam, kde se Vám momentálně nedaří tak, jak to od sebe očekáváte, pro Vás najdeme nová řešení. Výsledkem bude, že se znovu budete moci více soustředit na své vlastní obchodní priority a nebudete ztrácet tolik sil jinými tématy. Nic více a nic méně.  

Strategický dialog v kostce

  • V půldenním dialogu se budeme plně soustředit na Vás. Dopracujeme se k pohledu na Vaši situaci ze všech relevantních úhlů pohledu, který bude zahrnovat jak obchodní, tak i osobní hlediska;
  • V těchto oblastech prozkoumáme Vaše cíle a priority v horizontu dalších 12 – 18 měsíců;
  • Tyto cíle a zadání pak srovnáme s Vaší situací a Vaší osobností;
  • Dám Vám otevřenou zpětnou vazbu – např. kde můžete lépe využít své zdroje, abyste dosáhli úspěchu, pro který tak tvrdě pracujete;
  • Jste ochotni hovořit o své situaci otevřeně. Důvěrnost je zaručena.
  • Máte celou hodinu času, abyste zjistili, zda chcete v našem rozhovoru pokračovat. Pokud ne, rozhovor ukončíme – uhradíte pouze oběd.
  • Varování: Tohle je „lehce návykové“ – když jednou začnete, už to možna nebudete chtít postrádat. Hodně CEO nechtějí zůstat u jedné schůzky, a přejí si na ni navázat v 4-8 týdenných intervalech. Ale i když se pro spolupráci se mnou nerozhodnete, odejdete z tohoto setkání obohaceni – Vaše cíle,  role a Vaše aktuální výzvy uvidíte v novém světle a načerpáte novou energii.

Co říkají zákazníci