Co říkají zákazníci

Chtěli byste vědět, co změnit, aby Vám šéf, tým nebo zákaznici lépe rozuměli a brali Vás vážněji?  Když mě do firmy povolal přímo předseda představenstva, chtěl jsem samozřejmě udělat dojem se svými zkušenostmi ze zahraničí a dokázat, že mě zaměstnal kvůli svým schopnostem a ne našim předchozím osobním kontaktům. Moji noví kolegové byli kovaní inženýři, kteří měli jiné pojetí práce a jiné hodnoty. Nebylo pro mě lehké si přiznat, že kolegové si mého přínosu či výkonu ani nemohli všimnout, nemluvě o nějakém respektu. Můj přímý nadřízený byl někde úplně jinde, než abych u něho mohl získat potvrzení své práce a chápání priorit. V této situaci mi práce s paní Reissfelder moc pomohla, jak dál.“ Člen představenstva výrobního podniku

Máte pocit, že filozofie a taktika Vaší firmy neladí s Vašimi vlastními hodnotami?  Nikdy jsem se netajil negativním postojem vůči některým pokynům z centrály, které naši práci kompletně podkopávaly a vytvářely v organizaci spoustu nervozity. Ode mě se očekávalo, že všech-ny tyto projekty úspěšně dokončím, ačkoli jsem byl přesvědčen, že tím zklameme naše zákazníky a víc problémů naděláme, než vyřešíme. Už bylo skoro pozdě, když jsem díky spolupráci s Annette zjistil, jak mě tento postoj ve firmě vmanévroval do ofsajdu.“  Generální ředitel

Člověk v každém okamžiku svého bytí dělá jen to nejlepší, na co v dané chvíli má:  „Díky spolupráci s Annette jsem získal nový úhel pohledu na své uvažování a fungování ve firmě, vyjasnil si klíčové priority a pokročil v nalezení vlastního optimálního stylu řízení. Podařilo se mi identifikovat i některá osobní témata, která by se mohla negativně promítat v pracovní rovině. Přínos této spolupráce pro firmu i pro mou osobu proto považuji za nezměrný. Osobně hodnotím paní Reissfelder jako nejschopnější poradkyni v oblasti vedení a managementu, se kterou jsem měl během své profesní dráhy možnost spolupracovat, a v této spolupráci hodlám samozřejmě pokračovat.“  Ředitel úseku obchodu a zahraniční spolupráce 

Nalezení řešení - to už provedete Vy: „Kromě rozebrání situace mě paní Annette Reissfelder také přivedla k tomu zamyslet se nad tím, jak a čím můžete zahýbat, za který provázek zatahat a jak to asi dopadne, což normálně neděláte. Její role jako kouče spočívá v poskytnutí návodu, jak byste měli o věci uvažovat. Nalezení řešení - to už provedete Vy. Budete přemýšlet o rozboru jednání s klientem či partnerem i o tom, jak situaci ovlivnit. Soustředíte se tedy na to, o čem vlastně celý problém je. Pracujete s reálnými, živými záležitostmi. Kouč bere navíc zřetel na individuálnost situace, a to až na takovou hranici privátnosti, ke které mu Vy sami dovolíte při řešení problému zajít.“  Generální ředitel

Nové výzvy: „Každý člověk se dostane v soukromém i profesionálním životě do fáze, kdy přemýšlí, jak dál, jaké jsou další cesty ke zlepšení a osobnímu růstu. Po více než dvaceti letech kariéry ve výrobní sféře, strávených na různých úrovních řízení, nastal pro mne tento okamžik v roce 2007. Po prvním setkání s paní Reissfelder jsme se vzájemně ujistili, že oba vidíme v budoucí spolupráci vysokou přidanou hodnotu. Pro udržení dynamiky osobního i profes-ního růstu je samozřejmě nezbytné nejen chtít, ale využít i příležitostí a zdrojů, které jsou k dispozici. Na základě osobní hluboké zkušenosti mohu služby Annette Reissfelder vřele doporučit každému, kdo se nebojí vydat se na cestu sebepoznání a tím i trvalého osobního rozvoje a zlepšování.“  Ředitel závodu a člen výkonného výboru

Něco skončit je těžší než něco začít: „Během našich sezení jsem také dokázal správně vyhodnotit svůj největší personální problém a radikálně jej vyřešit. Bylo to jedno z mých nejtěžších rozhodnutí v profesionální kariéře, ale dnes s odstupem několika měsíců ho hodnotím velmi pozitivně. Koučing s Annette mi také pomohl ujasnit si, jak dál pokračovat ve své kariéře. Byl to pro mě velmi důležitý impuls, který jsem po téměř dvaceti letech profesionální kariéry „uprostřed“ své produktivní etapy života potřeboval. Ve své práci přirozeně nemám takového partnera, kterému bych se mohl svěřit a konzultovat s ním možná řešení. A kvalitní kouč, kterým Annette bezesporu je, takového partnera představuje.“  Generální ředitel

Partner na odpovídající úrovni:  „Annette je úžasný kouč a psycholog. Její vhledy a kreativita mi rychle umožnily, abych jí jako profesionálovi začal intelektuálně důvěřovat. Díky její osobnosti a stylu práce jsme si rychle vybudovali uvolněný vztah klient-kouč. Pomohla mi v mém podvědomí najít a osvětlit mnoho aspektů toho, co mě v životě motivuje. To, co jsem se při diskuzích s Annette dozvěděl o sobě a o svých hodnotách a prioritách, mi umožnilo udělat rozhodnutí, o nichž vím, že jich nebudu litovat.“  Generální ředitel