Na cizí půdě

Tento program je určen pro vedoucí pracovníky a zkušené odborníky, kteří se připravují na pracovní pobyt v zahraničí, a chtějí úspěšně zvládnout všechny fáze svého vyslání. Od zapadnutí do nového prostředí, sžití se s ním, až do návratu do své současné organizace (nebo dalšího vyslání).

Vyslání do zahraničí staví manažera před mnoho závažných rozhodnutí a výzev, které musí on a jeho rodina zvládnout – od samotného přestěhování se do nového prostředí (tzn. vyřešení školy pro děti, pracovní možnosti partnera, různé rodinné a sociální aspekty) nebo nutnosti uvést se u místních manažerů s rozhodovací kompetencí jako důvěryhodný partner až například po zajištění prosazení svých rozhodnutí ve více či méně cizí kultuře managementu. Z dlouhodobé perspektivy pak má rozhodující význam i to, aby si manažer udržel svůj vliv v centrále. Tento faktor úspěchu vyslání bývá zpočátku často přehlížen. 

Můj program je možné přizpůsobit vyslaným manažerům, kteří mají zároveň převzít funkci ředitele. 

Odchod do ciziny vyžaduje od vedoucích pracovníků mimo jiné, aby dotáhli své schopnosti vést ostatní a  sami sebe na novou úroveň, a dostáli tak mnohostranným požadavkům na jejich schopnost učení a odolnost. To značně přesahuje mezikulturní management. Jde o překovávání nebo odstraňování potenciálních potíží, kterým se vyslaný manažer cítí být vystaven – zvláště když je pověřen/-a vedením zastoupení firmy v dané zemi - čili když se stává spojovacím článkem mezi centrálou a akcionáři. K typickým výzvám zde patří:

  • Komunikovat směr a zadání vůči různorodé skupině hráčů s různými komunikačními styly v minimální době a s minimálním osobním nasazením 
  • Dosud nepoznaná míra kritického pozorování ze strany kolegů, centrály a akcionářů
  • Okolí bude vnímat a interpretovat každou Vaši poznámku, komentář nebo neverbální gesto  – často se zcela nesmyslnými závěry
  • Extrémní tlak před určitými rozhodnými dny (hlavně dříve, než se noví odpovědní mohli přesvědčit o kompetenci svého týmu)
  • Být neustále exponován vůči médiím, reprezentační povinnosti v cizím kulturním prostředí
  • Strach před spontánními nebo nadmíru pocitovými rozhodnutími, jejichž následky lze korigovat jen s velkou námahou
  • Bude třeba vyvinout si strategie a schopnosti pro uplatňování nepřímého vlivu, které nebudou kompromitovat osobní hodnoty
  • Schopnost udržet si kontakty na dálku a pěstovat stávající vztahy a sítě kontaktů – staré spojence, mentory nebo sponzory.

Z výše uvedených požadavků vyplývá celá řada impulsů pro další osobní rozvoj. Mé zkušenosti mě učí, že osobní rozvoj není příliš pravděpodobný, když jsou lidé odkázáni sami na sebe. V novém prostředí a ve stresu se totiž často děje pravý opak. Lidé se pod tlakem stávají konzervativnější a chování, kdy takříkajíc sabotují sami sebe. Zde se vyplatí zjistit, jak by se tento tlak dal pozitivně využít pro nějakou změnu. Můj vstup zde nabízí vysoce účinné a kreativní způsoby myšlení a perspektivy, které Vám poskytnou konkrétní podporu při řešení problémů a přinesou okamžité výsledky.

Co říkají zákazníci