Hodíme se k sobě?

Vždycky existuje bod, kdy pomůže už jen osobní a důvěrný rozhovor, abychom si ujasnili, co dál, na nalézali energii na další krok. V dialogu získáte nové pohledy a nadhled, které Vám umožní pohnout se situací. Často jinak, než jste čekali. Zkušenost kouče s jeho vědomostmi o procesu změn a Vaše zkušenost s Vámi samými je neporazitelná kombinace, abyste uplatnili jak Vaše znalosti tak osobní zdroje, které vnášíte. Tolik ke koučování obecně.  
Jak ale zjistíte, zda bychom mohli být „dobrý tým“? Třeba takhle:  

  • chcete koučování, které pro Vás bude výzvou a podnětnou „objevnou cestou“;
  • hledáte někoho, kdo Vás nechá v klidu přemýšlet, ale i má i svůj názor, když chcete nějaký slyšet;
  • si ceníte širokého horizontu zkušeností a otevřenosti;
  • potřebujete partnera, kterého hned nevyvedou z míry složitá profesní ani osobní témata;
  • kladete důraz na pragmatismus, kreativitu a flexibilitu;
  • nechcete žádný automat na otázky, ale partnera, který je tam pro Vás jako člověk.

Už mnoho let se zabývám změnovými procesy, otázkou, jak vytvořit kontexty příznivé pro změny, dále principy dobrého managementu a způsobem práce zvláště úspěšných lidí. Jsem strukturovaný a pragmatický typ člověka a sama jsem velmi profitovala z nových, kreativních úhlů pohledu, se kterými jsem se seznámila při studiu, při práci se systemickým rozvojem organizací a především při koučování.

Díky tomuto pozadí a dvaceti letům zkušeností s předními manažery z různých oborů, s různými cíli a profesním kontextem jsem atraktivním partnerem pro všechny, kdo hledají kouče se zkušenostmi v managementu. Kouče, který udržuje rovnováhu mezi podporou a probuzením zdrojů klienta, ale v určitých situacích dokáže vyjádřit fundovaný názor, když si přejete konkrétní radu. A co je velmi důležité, pokud přemýšlíte o spolupráci se mnou: Kromě osobní roviny se vždy zajímám i o celkový kontext, ve kterém musí řešení fungovat. To znamená, že při definování cíle bereme v úvahu struktury, procesy a roviny systému.