Nové výzvy: od profesionalizaci k následnictví

Podnikatelé a vlastníci malých a středních podniků jsou zvyklí řešit své problémy sami a už také zvládli mnoho výzev. S penězi nakládají obezřetně a velmi dobře si rozmyslí, jestli budou investovat do nějaké formy poradenství. Mnozí z nich se ještě nesetkali s poradenstvím, v jehož středu stojí zákazník. Velmi důležité mi také připadá, že struktura jejich firem je většinou přehledná, díky čemuž koučování prostě ani příliš nepotřebují. Zde je ale několik situací, kdy toto neplatí, a i tito podnikatelé oceňují zkušenosti a úhel pohledu kouče

  • Možné strategie stáhnutí se z firmy: Podnikatel přemýšlí, jaké možnosti odchodu má v horizontu několika let a dospěje k závěru, že firma bez něho je skoro neprodejná. Proto má zájem vybudovat takové struktury, aby po prodeji nebo buy-out mohl z firmy po určité přechodné době odejít.
  • Osobní cíle: Po mnoha letech, kdy dělal „hlavně to, co dělat musel“, i když tím doslova drancoval své vlastní rezervy, udělá vlastník inventuru a chce konečně udělat něco sám pro sebe. Někdy jsou to zdravotní problémy nebo problémy se spánkem, které podnikateli jasně dají najevo, že musí zvolnit/ubrat plyn/že se musí stáhnout. Ví, že musí zásadně změnit své myšlení, než bude delegovat více činností na své zaměstnance. Chce si ušetřit frustrující zkušenosti, když se o to bude pokoušet sám, a proto se rozhodne cíleně investovat do know-how. 
  • Růst /fúze s jinými firmami: Mnohé podniky dosáhnou velikosti nebo dospějí do fáze, kdy je na čase převést formu rozrostlého rodinného podniku do profesionální struktury, která ctí staré tradice, ale zároveň dělá místo pro nové. Možným scénářem je, že podnikatel začlení svou firmu do většího celku příp. koncernu, a vidí, že (už) není zvyklý rozhodovat s jinými vlastníky na stejné úrovni. I když s tím chce něco dělat, upadá stále znovu do starých vzorců chování.
  • Strategie pro odchod z firmy: Když podnikatelé přemýšlí o svých možnostech odchodu v horizontu 3 -5 let, většinou dospějí k závěru, že firma téměř nemá hodnotu, dokud sami stojí v centru všech důležitých procesů. Proto chtějí vybudovat takové struktury, aby mohli  po prodeji po krátké přechodné době bez potíží z firmy odejít. 
  • Rodina, nový majitel nebo zavřít: Jiný typický příklad je otázka nástupnictví v podniku: Dotyčný je smýkán mezi rolí a  odpovědností podnikatele a rodiče - je třeba nalézt nějaké řešení mezi póly - „vlastní děti do vedení“ na jedné straně a „angažovat manažery a rodina jen v dozorčích grémiích“ na straně druhé. Když spolu ve firmě pracují dvě generace, mění se pro zúčastněné spousta věci. Nepřenášet role z rodiny, ale osvobodit se od nich, vyžaduje nemálo šikovnosti.

Co říkají zákazníci

Ve všech těchto příkladových situacích potřebují střední i drobní podnikatelé nové know how, které se přesně hodí k nim a k jejich firmě a organicky do ní zapadá. Kouč jako já, který takovýto vývoj léta doprovází, je zde ideálním partnerem: udržuji rovnováhu mezi relevantní teorií a konkrétními příklady z praxe, a rozhodnutí zcela přenechávám svému zákazníkovi. Co přesně to může znamenat pro Vás a pro Vaši firmu, bychom si nejlépe mohli vyjasnit v osobním rozhovoru.