Kdy se pro Vás koučink hodí

Koučování je exkluzivní typ rozhovoru, který probíhá v neobvykle otevřené, důvěryplné a tolerantní atmosféře, v níž postupně opustíte své staré myšlenkové vzorce a můžete začít experimentovat s novým chováním. Vaši svobodu ještě umocňuje to, že kouč rozhodně nemá v úmyslu Vás ovlivňovat po faktické stránce.

Koučování oslovuje lidi, kteří za sebou nechali jednoduchá pravidla a modely učení a  chtějí si vypracovat metody, které odráží jejich osobnost: V koučování se můžete plně soustředit na to, co je pro Vás důležité, přičemž budete sázet především na své silné stránky, místo abyste bojovali s těmi slabými. Složité problémy se nedají vyřešit na rovině chápání, která je vytvořila. Ani lidé, kteří jsou pevně odhodláni něco změnit, prostě nejsou schopni uvědomit si hluboko zakořeněné vzorce myšlení a jednání do té míry, aby je dokázali konstruktivně změnit. Cílem koneckonců není rozumové pochopení, ale citelná a viditelná změna. To je proces, při kterém Vás kompetentní a zkušený partner, kterému důvěřujete, rozhodně posune dál.

Jsem přesvědčena o tom, že Vy sami dokážete nejlépe posoudit, co je pro Vás dobré. Díky tomu můžete optimálně využít kombinaci našeho know-how a mých více než 12-letých zkušeností, abyste dosáhli dlouhodobých výsledků. Dokonce i tehdy, když Vaši představu o cíli nedokážete zpočátku popsat a vyjádřit zcela přesně.

Výsledek naší práce by mohl vypadat takto:

  • Budete vykonávat svou činnost s novou energií.
  • Dokážete snadněji motivovat sebe a ostatní pro nové úkoly.
  • Naučíte se rozpoznat a překonat způsoby chování, které jsou na překážku.
  • Povedete svůj tým uvědoměleji a efektivněji.
  • Vytvoříte se více prostoru pro strategické úkoly.

Máte zájem o více informací o koučování? Pak mě zkontaktujte, abych Vám zaslala ebook Mít svého kouče - co tím získám jako manažer?